[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1598602452.9365-.png ( 551.51 KB , 889x686 )

⋮⋮⋮   No. 185233

Состою в партії "партія".
Задавайте свої вопроси.

⋮⋮⋮   No. 185234

та ну блін
задовбали вже з своїми "вопросами"

досить створювати суржикомовні пости на кропивачі

⋮⋮⋮   No. 185235 OP

>>185234
Суржиковий Уклад Єдиний! СУЄ!

⋮⋮⋮   No. 185236

>>185234
Пішитє уже на нармальнам, русскам, задалбалі!

⋮⋮⋮   No. 185248

>>185233
заїбав уже. Іди нахуй

⋮⋮⋮   No. 185249

>>185235
Самий Офігєнний Суржиковий Уклад Єдиний! САСУЄ!

⋮⋮⋮   No. 185259

САНІТАРИ, ГЕТЬ З КРПВЧА!
ХАЙ ЖИВЕ САСУЄ! ШПШ!



[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]