[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1598551769.565701-.jpg ( 6.58 KB , 309x163 )

⋮⋮⋮   No. 185191

Состою на 80% із води.
Питайте свої вопроси.

⋮⋮⋮   No. 185193

>>185191
Не знаю, я на 73

⋮⋮⋮   No. 185194

>>185191
Яка температура води?

⋮⋮⋮   No. 185195 OP

>>185194
Нормальна

⋮⋮⋮   No. 185196

>>185195
Вода солона чи прісна?

⋮⋮⋮   No. 185205

>>185191
>состою
>вопроси
>80%
Троль чи просто їбанько? Хто ти є, мій водяний друже?

⋮⋮⋮   No. 185206

>>185191
До речі, 80-85% води у новонародженого - вичитав десь.

⋮⋮⋮   No. 185207

>>185191
А апеляцію до віку ще ніхто не відміняв, мій юний новонароджений друже.

⋮⋮⋮   No. 185209

>>185191
Коли вже упиздиш на смоктач ? Ось мій вопрос .

⋮⋮⋮   No. 185213

>>185191
>За добу утворюється 100—200 г калу, до складу якого входить 75-80 % води.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кал

⋮⋮⋮   No. 185240

File: 1598605450.418072-.jpg ( 89.22 KB , 828x1065 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]