[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1569875251.156421-.jpg ( 23.18 KB , 320x441 )

File: 1569875251.156421-2.jpg ( 44.89 KB , 450x600 )

File: 1569875251.156421-3.jpg ( 53.05 KB , 564x850 )

⋮⋮⋮   No. 116299

Чи полюбляють на Кропивачі шиншилок.

⋮⋮⋮   No. 116300

File: 1569875327.038157-.jpg ( 35.4 KB , 355x574 )

File: 1569875327.038157-2.jpg ( 53.13 KB , 405x720 )

File: 1569875327.038157-3.jpg ( 59.46 KB , 564x752 )


⋮⋮⋮   No. 116301

File: 1569875428.772584-.jpg ( 48.1 KB , 564x1128 )

File: 1569875428.772584-2.jpg ( 46.77 KB , 564x1128 )

File: 1569875428.772584-3.jpg ( 44.53 KB , 564x1128 )


⋮⋮⋮   No. 116325

File: 1569877608.705065-.jpg ( 55.7 KB , 564x564 )

File: 1569877608.705065-2.jpg ( 48.18 KB , 540x720 )

File: 1569877608.705065-3.jpg ( 72.61 KB , 564x751 )


⋮⋮⋮   No. 116326

Я чув, що їх не можна в руки брати без рукавичок, бо вони не пітніють. Це міф чи ні?

⋮⋮⋮   No. 116365

File: 1569915193.616849-.jpg ( 104.14 KB , 540x960 )

File: 1569915193.616849-2.jpg ( 40.58 KB , 528x640 )


⋮⋮⋮   No. 116402

>>116326
Я б навпаки спітнілу шиншилу до рук не брав, а так в самий раз.

⋮⋮⋮   No. 116404

>>116326
Шиншили не люблять воду та високу вологу. Їм взагалі в клітках треба ставити ємність з дрібним піском, щоб вони там рилися, чистячи так себе.

⋮⋮⋮   No. 116609

File: 1569999981.125178-.jpg ( 64.62 KB , 375x500 )


⋮⋮⋮   No. 116851

File: 1570088884.81825-.jpg ( 36.0 KB , 650x369 )


⋮⋮⋮   No. 192074

File: 1603901211.595541-.jpg ( 234.92 KB , 1022x1280 )


⋮⋮⋮   No. 192077

Я в дитинстві ними любив у футбол грати, поки баба не побачила. Як побачила, то одразу ж спочатку від неї пизди отримав, а потім від діда.

⋮⋮⋮   No. 194490

File: 1605781687.382717-.jpg ( 57.12 KB , 640x669 )


⋮⋮⋮   No. 194494

Не знаю. Певно смачні.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]