[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1569755625.946218-.jpg ( 36.75 KB , 362x500 )

File: 1569755625.946218-2.jpg ( 23.93 KB , 360x360 )

File: 1569755625.946218-3.jpg ( 31.93 KB , 564x564 )

⋮⋮⋮   No. 116005

Чи полюбляють на КРПВЧі маленьких поросяток?

⋮⋮⋮   No. 116006 OP

File: 1569755765.58089-.jpg ( 74.2 KB , 564x846 )

File: 1569755765.58089-2.jpg ( 42.36 KB , 564x458 )


⋮⋮⋮   No. 116007

>>116005
А скільки з однієї свинюки виходить сала?

⋮⋮⋮   No. 116008 OP

File: 1569755895.2507-.jpg ( 55.06 KB , 640x640 )

File: 1569755895.2507-2.jpg ( 54.73 KB , 480x800 )


⋮⋮⋮   No. 116009 OP

>>116007
З декоративної пацьки або з малого звісно, що сала ніхія.

⋮⋮⋮   No. 116010 OP

File: 1569756177.875261-.jpg ( 37.71 KB , 564x704 )


⋮⋮⋮   No. 116011 OP

File: 1569756322.498056-.jpg ( 48.58 KB , 564x760 )


⋮⋮⋮   No. 116015

>>116009
То нахій вона здалася?

⋮⋮⋮   No. 116016 OP

>>116015
Нащо котик або песик у міській квартирі? Ось і свинка декоративна для того ж.

⋮⋮⋮   No. 116017

>>116016
Кіт - щоб ловити мишей, а пес - відгризати яйця злодіям

⋮⋮⋮   No. 116018

А свиня - щоб заколоти і зжерти

⋮⋮⋮   No. 116022

З якою національністю у кропивачерів асоціюється поросятко?

⋮⋮⋮   No. 116040

File: 1569760166.7823-.jpg ( 16.1 KB , 299x135 )

File: 1569760166.7823-2.png ( 178.42 KB , 414x573 )

File: 1569760166.7823-3.png ( 1.09 MB , 2000x1046 )

File: 1569760166.7823-4.jpg ( 102.16 KB , 1225x773 )

>>116022
Орками, демонами або гнолами звісно.

⋮⋮⋮   No. 116044

>>116022
З україньчиками!

⋮⋮⋮   No. 116047

File: 1569762806.063567-.PNG ( 6.8 KB , 785x195 )

File: 1569762806.063567-2.png ( 63.1 KB , 766x1325 )

>>116044
У мене від тебе КОМПЛЕКС МЕНШОВАРТОСТІ.

⋮⋮⋮   No. 116048

>>116022
З кацапнею

⋮⋮⋮   No. 116066

File: 1569778294.2659-.png ( 89.21 KB , 766x1325 )


⋮⋮⋮   No. 116083

File: 1569780775.640698-.png ( 534.94 KB , 750x1000 )

File: 1569780775.640698-2.jpg ( 425.47 KB , 1448x816 )

File: 1569780775.640698-3.png ( 89.23 KB , 1032x774 )

Яка свинка вам імпонує ?

⋮⋮⋮   No. 116086

>>116083
1. Несамовито кохатися
2. Жити душа в душу
3. Пізнати справжню дружбу

⋮⋮⋮   No. 116092

>>116083
1. до ліжка
2. до столу
3. до біореактору

⋮⋮⋮   No. 116093

File: 1569781891.245179-.jpg ( 91.87 KB , 1024x1024 )

>>116083
1) У піч
2) У піч
3) У піч

⋮⋮⋮   No. 116098

File: 1569782509.372661-.png ( 411.93 KB , 738x631 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]