[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1569438153.485132-.png ( 67.02 KB , 361x397 )

⋮⋮⋮   No. 115294

Чи полюбляють на Кропивачі Йірка?

⋮⋮⋮   No. 115302

>>115294
Хоч один нормальний анон на цьому сайті може пояснити що це таке і звідки воно взялося?

⋮⋮⋮   No. 115320

>>115294
Ні, насцяв на йірка

⋮⋮⋮   No. 115328


⋮⋮⋮   No. 115335

GTFO форсере!

⋮⋮⋮   No. 115337

File: 1569468486.136582-.PNG ( 63.91 KB , 580x779 )

File: 1569468486.136582-2.PNG ( 59.49 KB , 1059x1402 )

>>115302
На малюнку щось схоже на ракоподібного мутанта зі Spore. А "йірк"—це ривки, штовхан/-ня/-нина/-ти, хльоскання/-ти, штурхання/-ти. Тут ще було: https://www.kropyva.ch/u/res/858.html[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]