[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1590647571.756655-.jpg ( 42.43 KB , 512x335 )

File: 1590647571.756655-2.jpg ( 74.56 KB , 1200x782 )

File: 1590647571.756655-3.jpg ( 121.5 KB , 960x640 )

⋮⋮⋮   No. 3885

Фльоти тред

Чи цікавитеся ви морським транспортом? Чи є у вас знайомі - моряки? Хотіли б самі працювати на флоті?

⋮⋮⋮   No. 3978

>>3885
> Чи цікавитеся ви морським транспортом?
Трошки
> Чи є у вас знайомі - моряки?
Немає
> Хотіли б самі працювати на флоті?
Ні[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]