[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1610541904.245029-.jpg ( 39.01 KB , 465x308 )

⋮⋮⋮   No. 3973

Де Кавінський? Він всьо?

⋮⋮⋮   No. 3974

>>3973
Він сказав, що вокруг нього одні драмайоби, і пішов. Раніше повертався після такого, але що зараз буде-хз. Шкода.

⋮⋮⋮   No. 3975 OP

>>3974
> вокруг нього одні драмайоби
Він не може такого сказати, бо сам з них.

⋮⋮⋮   No. 3976

>>3975
Він не боявся самокритики, хороший хлопчина був. Пом'янем.

⋮⋮⋮   No. 3977

>>3976
Двоїню. Хороший був хлоп.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]