[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1591770026.702168-.png ( 4.55 KB , 225x225 )

⋮⋮⋮   No. 2708

Тут збираємо статті, які треба написати на драматиці в силу актуальності чи мемності.

⋮⋮⋮   No. 2709

Гєї зі скандалом
Наш формат зі скандалом
/g/ кропивача
Ілля Кива

⋮⋮⋮   No. 2710

>>2709
під ґєїв є заготовка:
https://drama.kropyva.ch/ҐЄЇ

⋮⋮⋮   No. 2711

>>2710
Я не спец з усіх статей драматики

⋮⋮⋮   No. 2712


⋮⋮⋮   No. 2713

>>2711
Ну, я просто підказав.

⋮⋮⋮   No. 2714

>>2713
Дякую

⋮⋮⋮   No. 2715

>>2709
Йой, най буде
Ого, маєш класний Х

⋮⋮⋮   No. 2716

Ви нахіба плодите однакові треди? Каталог глянути нє?

⋮⋮⋮   No. 2717

>>2716
Ти про тред в б? Так тут же всім похуй і це про статті, а там про меми[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]