[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1696873865.763351-.png ( 106.25 KB , 255x255 )

⋮⋮⋮   No. 11629

Олег Петрович распети и свети,
Кропивачська земља кроз облаке лети.
Лети преко небеских висина,
Крила су јој /b/ и /p/.

Збогом ютубере Омреде,
Збогом бімжі, збогом безосібні.
Збогом зрадойоби й ухилянти,
Одлазимо да се не вратимо.

На три свето и на три саставно,
Одлазимо на Балачки равно.
Одлазимо на суђено место
Збогом зрадойоби й ухилянти.

Збогом ютубере Омреде,
Збогом бімжі, збогом безосібні.
Збогом зрадойоби й ухилянти.
Одлазимо да се не вратимо.

Кад је драга да одлазим чула,
За калпак ми невен заденула.
Збогом ютубере Омреде,
Збогом бімжі, збогом безосібні.
Збогом зрадойоби й ухилянти.
Одлазимо да се не вратимо.

⋮⋮⋮   No. 11851

>>11629
Давай про інших видатних персонажів пісні придумаємо.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]