[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1686560876.792644-.jpg ( 3.5 KB , 225x225 )

⋮⋮⋮   No. 11536

Буду писати статтю про доту, що хоче побачити безос?

⋮⋮⋮   No. 11537

File: 1686561165.207115-.png ( 527.17 KB , 485x663 )

>>11536
Слідана - видатного українського задрота в доту .

⋮⋮⋮   No. 11538 OP

>>11537
Без нього не можна писати статтю про таку гру. Я навіть і НЕ думав НЕ писати про нього.

⋮⋮⋮   No. 11539

>>11538
Дай боже тобі, дописувачу, наснаги та кішкодружину опісля дописання статті.

⋮⋮⋮   No. 11540

>>11538
Матеріали по Слідану, на всяк випадок, лежать там https://drama.kropyva.ch/Енциклопедія_Драматика:Інкубатор/Slidan

⋮⋮⋮   No. 11541 OP

>>11540
Знаю, дяк.

⋮⋮⋮   No. 11542 OP

Є.
https://drama.kropyva.ch/DotA

Якщо потрібно щось змінити/додати - пишіть.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]