[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1679330161.489132-.jpg ( 6.93 KB , 241x209 )

⋮⋮⋮   No. 11477

Я знайшов хіба що як увійти в систему, але як зареєструватися - дзуськи.

⋮⋮⋮   No. 11479

>>11477
Треба реквестувати тут, в цих тредах, щоб тимчасово відкрили доступ до реєстрації. Або в /bug/, можливо.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]