[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1678889695.255004-.png ( 1.02 MB , 844x1000 )

⋮⋮⋮   No. 11472

Драматика недоступна з-за кордону? Через Соломона?

Може просто реєстрацію з-за кордону заборонити і все? Українці мають читати рідне. А сторінки мають індексуватися.

⋮⋮⋮   No. 11473

>>11472
Заяви на реєстрацію приймаються у цьому віконечку
https://kropyva.ch/k/res/11453.html

⋮⋮⋮   No. 11474

>>11472
Цікаво, її навіть читати не можна?

⋮⋮⋮   No. 11475

>>11473
Ти читав пост?

⋮⋮⋮   No. 11476

>>11474
Якщо я все правильно зрозумів, то так.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]