[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1678653051.684371-.png ( 68.16 KB , 200x215 )

⋮⋮⋮   No. 11471

Що таке київська перепічка? Вона існує як щось дійсно оригінальне?

⋮⋮⋮   No. 11480

File: 1679407454.606868-.jpg ( 1.07 MB , 3000x2000 )

>>11471
Sausage roll по українські, але з тістом що не печеться, а смажиться в олії немов картопля фрі. Так, оригінальне.

⋮⋮⋮   No. 11481

File: 1679407654.896412-.jpg ( 43.76 KB , 660x320 )

Твій пікрелейтед запечений і там тісто інше. Перепічка смажена.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]