[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1676363238.083384-.jpg ( 57.02 KB , 768x432 )

⋮⋮⋮   No. 11430

Напишіть про https://kropyva.ch/a/res/12032.html

⋮⋮⋮   No. 11431


⋮⋮⋮   No. 11445

>>11430
https://drama.kropyva.ch/Нуклеархія
А це хто писати буде?

⋮⋮⋮   No. 11447


⋮⋮⋮   No. 11449

>>11445
>>11447
А може сам напишеш, якщо тобі ця тема цікава, і ти про неї щось знаєш?

Навіть якщо щось неякісне напишеш, чим дуже мало, то це вже краще чим нічого. Повісиш вивіску {{Недопис}}, або {{Матеріал}}, а хтось зацікавлений вже доведе до розуму.

⋮⋮⋮   No. 11450

>>11445
є.

⋮⋮⋮   No. 11451

>>11450
Слава Олегу! Нарешті розбудова та якість.

⋮⋮⋮   No. 11452

>>11451
> Слава Олегу!
Нуклеархії Слава!

⋮⋮⋮   No. 11467

File: 1677853480.331332-.png ( 204.66 KB , 604x445 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]