[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1675348147.001072-.png ( 143.1 KB , 400x533 )

⋮⋮⋮   No. 11409

так, саме ти. Чому на Драматиці так пусто? Ану бігом зайшов і дописав два речення до рандомної статті.

⋮⋮⋮   No. 11410

На кропивачі теж пусто. Часто тільки друга сторінка, а вже нитки з 2021

⋮⋮⋮   No. 11411 OP

>>11410
Якщо ти про /b/, то це платинові нитки, що пройшли перевірку часом. А на всіх інших дошках завжди пусто.

⋮⋮⋮   No. 11412

File: 1675348976.221841-.png ( 428.09 KB , 1024x1024 )

>>11409
Хай син Омреда пише.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]