[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1669034425.696794-.png ( 15.37 KB , 157x158 )

⋮⋮⋮   No. 11303

Взагалі, чи можна зробити якийсь алгоритм тире захист від МАСОВАНИХ рейдів з очищенням та редагуванням сторінок. Наприклад через підрахунок витраченого часу на редагування співвіндосячи це з кількістю змінених символів і кількістю змінених статей за проміжок часу? :0

⋮⋮⋮   No. 11304 OP

>>11303
А в разі спрацьовування алгоритму, всі статті змінені юзером повертаються до попереднього варіанту.

Гадаю, ця ідея можлива в реалізації.

⋮⋮⋮   No. 11305

File: 1669035448.325992-.PNG ( 9.34 KB , 288x201 )

Чому я не можук зареєструватися на Драматиці? Поясніть будь ласка!

⋮⋮⋮   No. 11307 OP

>>11305
А це якраз Кривий захист/Баг який не дозволяє нормально реєструватися.

⋮⋮⋮   No. 11308

>>11307
І що робити тепер?

⋮⋮⋮   No. 11309 OP

>>11308

Пошукай мій пост нижче, там я теж скаржився на те, що не можу зареєструватися. Там і відпиши, що теж не можеш.

⋮⋮⋮   No. 11314

>>11309
Це цілком собі свідомо залишена пастка пісюна. Драматики не існує, відповідно реєстрація не потрібна.

⋮⋮⋮   No. 11318

>>11314
Якщо драматики не існує то як Петровича дух відновлює статті?

⋮⋮⋮   No. 11319

>>11318
> дух

⋮⋮⋮   No. 11328

File: 1669547852.4647-.jpg ( 192.04 KB , 1738x771 )

>>11319
худ убк[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]