[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1639124794.050919-.png ( 330.53 KB , 526x597 )

⋮⋮⋮   No. 10983

Треба більше інфи про давній мем. Олдфаги щось можуть знати про виникнення та юзання мему? https://drama.kropyva.ch/Енциклопедія_Драматика:Інкубатор/Сракатий_кіт

⋮⋮⋮   No. 10985

>>10983
Вигадав верховний УБК Олег Котович. Решта інформації засекречена

⋮⋮⋮   No. 10986

Ну не знаю, я й сракатіших бачив.

⋮⋮⋮   No. 10995

Курку питали?

⋮⋮⋮   No. 11482

File: 1681175171.663019-.jpeg ( 1.46 MB , 4032x3024 )

>>10983
моя редька 🥰[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]