[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1617568348.48337-.png ( 924.83 KB , 1197x666 )

⋮⋮⋮   No. 4733

Гордон Фріман - довбаний німий соціопат та маніяк. Як він тільки захистив свою докторську по фізиці? Напевно вона була по розробці зброї. Але тільки такі і можуть рятувати світ, вирізаючи сотні людей та позаземних істот і прирікаючи тисячі на смерть в муках від отих усіх вибухів і катастроф що він полишив на своєму шляху.

⋮⋮⋮   No. 4734 OP

File: 1617568485.142846-.png ( 891.18 KB , 1196x825 )


⋮⋮⋮   No. 4735 OP

File: 1617568587.454407-.png ( 846.98 KB , 1110x672 )


⋮⋮⋮   No. 4736 OP

File: 1617568659.752421-.png ( 245.43 KB , 527x701 )


⋮⋮⋮   No. 4737 OP

File: 1617568798.588959-.png ( 924.98 KB , 1184x657 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]