[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1602706171.080818-.png ( 25.8 KB , 828x230 )

File: 1602706171.080818-2.png ( 22.62 KB , 350x666 )

⋮⋮⋮   No. 4269

Попередня нитка:https://www.kropyva.ch/g/res/2467.html

Автономна нитка гравців у піксельспейс.
Місце дії: https://pixelplanet.fun/#d,24854,-9862,21


Влаштовуйтесь тут. Продовжуйте малювати та здобувати нові вершини.

Про нас: https://drama.kropyva.ch/1-й_Почесний_Полк_Зеленого_Клину_ім._Глушка-Мови

⋮⋮⋮   No. 4271 OP

На нас там рейд здійснили
Вираховую чатик звідки москалі для атак кооперуються.

⋮⋮⋮   No. 4272

Похуй на ту парашу абсолютно. Спочатку підкацаплені адміни, потім підараси-конфойоби. Марна трата часу.

⋮⋮⋮   No. 4273

>>4271
Байдуже.

⋮⋮⋮   No. 4274

>>4271
Вираховував кацапів, а вирахував щирих конфойобів.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]