[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/f/ - Фап

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1669082492.782062-.jpg ( 255.55 KB , 1920x1080 )

⋮⋮⋮   No. 8767

Викладаємо сюди тільки УКРАЇНСЬКИХ красивих і сексуальних жінок

⋮⋮⋮   No. 8768

File: 1669083479.173328-.jpg ( 175.52 KB , 500x448 )

>>8767
Це типу в віночку?

⋮⋮⋮   No. 8769

File: 1669083549.851298-.jpg ( 276.27 KB , 729x486 )

>>8768
Вона покінчила життя самогубством ще задовго до війни. Отака сумна історія.

⋮⋮⋮   No. 8770

File: 1669083722.844361-.jpg ( 5.18 KB , 183x275 )

23 липня 2018 року після двох невдалих спроб самогубства Оксана Шачко повісилася у власній квартирі у Парижі. Оксана залишила записку англійською мовою, у якій зверталася до паризької богеми: «Ви всі фейк»

⋮⋮⋮   No. 8771

File: 1669084269.033121-.jpg ( 50.85 KB , 768x432 )

Наша Оксаночка своєю смертю викрила усю фейковість і ницість західного фемоблядства. Але до неї ніхто не прислухався.

⋮⋮⋮   No. 8772

>>8771
Не можемо ми без туги і національного смутку навіть в /f.

⋮⋮⋮   No. 8774


⋮⋮⋮   No. 8775


⋮⋮⋮   No. 8776

>>8768
це мається на увазі української національності, не обов'язково з якимись українськими атрибутами

⋮⋮⋮   No. 8777

File: 1669194710.255255-.jpg ( 14.25 KB , 280x280 )


⋮⋮⋮   No. 8778


⋮⋮⋮   No. 8780 OP

File: 1669219573.088823-.jpg ( 182.71 KB , 684x982 )

File: 1669219573.088823-2.jpg ( 230.33 KB , 610x942 )

File: 1669219573.088823-3.jpg ( 154.84 KB , 610x941 )

File: 1669219573.088823-4.jpg ( 205.85 KB , 684x982 )


⋮⋮⋮   No. 8781 OP

File: 1669219661.516971-.jpg ( 196.88 KB , 610x946 )

File: 1669219661.516971-2.jpg ( 253.86 KB , 610x878 )

File: 1669219661.516971-3.jpg ( 255.76 KB , 610x942 )

File: 1669219661.516971-4.jpg ( 195.45 KB , 610x942 )


⋮⋮⋮   No. 8782 OP

File: 1669219728.937167-.jpg ( 177.71 KB , 610x942 )

File: 1669219728.937167-2.jpg ( 246.85 KB , 670x961 )

File: 1669219728.937167-3.jpg ( 222.31 KB , 610x942 )

File: 1669219728.937167-4.jpg ( 205.86 KB , 684x982 )


⋮⋮⋮   No. 8783

Будь ласка, пишіть імена цих хвойд, щоб можна було їх швидше знайти. Дякую.

⋮⋮⋮   No. 8784

>>8783
Ти імені своєї матері не знаєш?

⋮⋮⋮   No. 8785

>>8784
Не оцінюй матерей інших, як свою.

⋮⋮⋮   No. 8787

>>8768
Збуджує шароварщина?

⋮⋮⋮   No. 8789 OP

>>8787
жінки укаїнської національності — краса українського народу

⋮⋮⋮   No. 8791

>>8789
Не зважай, школяр дізнався значення слова шароварщина, це ж добре. От тільки застосовувати його треба ще потренуватися, що він і робить.

⋮⋮⋮   No. 8796

File: 1669557378.435859-.jpg ( 297.71 KB , 610x942 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]