[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/c/ - Кіно

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1666722256.137822-.png ( 616.83 KB , 1200x800 )

⋮⋮⋮   No. 2391

Star wars. Імперія лайно у порівнянні з зі старою республікою.

⋮⋮⋮   No. 2392 OP


⋮⋮⋮   No. 2393

>>2391
star wars лайно

⋮⋮⋮   No. 2395

Лукас довбойоб шо злив Діснею одну з найважливіших попкультурних IP. Так, він злив цю IP за дохуя, але ці ціфри це копійки порівняно з тим шо отримав з цього Дісней.

⋮⋮⋮   No. 2629 OP

>>2391
ЯК ПРАЦЮЄ СИЛА У ЗОРЯНИХ ВІЙНАХ?
https://youtu.be/e6JTtUyV0FY?si=IcXofb6pCQLdKW90

⋮⋮⋮   No. 2637

File: 1694118442.587644-.png ( 458.91 KB , 843x843 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]