[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1638537723.386189-.png ( 901.55 KB , 951x1200 )

⋮⋮⋮   No. 11051

Чому у кішко-дівчини дитина в пузі не має котячих ознак?

⋮⋮⋮   No. 11052

>>11051
В животику мами ембріон проходить деякі етапи еволіції (це костиль(прогр.)),наприклад на якомусь етапі в ембріона є хвіст.
Оскільки кішкодівчата-наступна стадія еволції,то в якийсь момент ембріон набуває стану+- людини

⋮⋮⋮   No. 11053 OP

>>11052
Шкода, що автори картинок з кішкодівчатами не пропрацювали стадії еволюції ембріонів. Видно, що вони митці безграмотні в біології.

⋮⋮⋮   No. 11056

Тому що гени Шерлок-чян виявилися домінуючими. От якби ще й у жінок, котрих злягають темношкірі чоловіки так було.

⋮⋮⋮   No. 11376

Краше б спитав за волосся у ембріона.

⋮⋮⋮   No. 11429 OP

File: 1644411585.624851-.png ( 558.33 KB , 564x929 )


⋮⋮⋮   No. 11439

File: 1644710501.376896-.jpg ( 34.35 KB , 360x640 )

File: 1644710501.376896-2.jpg ( 36.5 KB , 360x640 )

File: 1644710501.376896-3.jpg ( 49.72 KB , 450x800 )

Сміх-сміхом, а піхва догори хутром.

⋮⋮⋮   No. 11518

>>11051
Тому що це штучно вживлений до матки клон білявої. Очевидно, у всесвіті картинки прогрес іще не дійшов до розмноження на основі ips cells.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]