[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/a/ - Аніме

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1617560213.141063-.jpg ( 265.7 KB , 1280x1831 )

⋮⋮⋮   No. 10399

Ой!!! ヽ(。◕o◕。)ノ
Кішкодівчинка знову хоче пісяти!
Проводіть її до туалету будь ласка!!!

⋮⋮⋮   No. 10402

Це блядь що таке? Я хочу какати тобі на лице.

⋮⋮⋮   No. 10574

>>10399
На двір хай валить

⋮⋮⋮   No. 10577

>>10574
Краще її не нервуй. Вона вже півтора місяці тут стоїть. Але ідея непогана.

⋮⋮⋮   No. 10618

File: 1623931470.797048-.png ( 210.58 KB , 344x399 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]