[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1581415593.381657-.png ( 3.23 KB , 203x226 )

⋮⋮⋮   No. 2111

Аноне, що пише максимовичівкою, який тобі профіт з етимологічного правопису?

⋮⋮⋮   No. 2114

Зве̂сно задля тимчасового лілзу і досве̂ду. Я однаково прихильник типу Желехо̂вки.

⋮⋮⋮   No. 2115

>>2114
До того жъ маешъ кепську максимовичêвку.

Примêромъ:

Звêсно --> Звѣсно.

⋮⋮⋮   No. 2116

>>2114
> лôлзу

⋮⋮⋮   No. 2117

>>2114
> досвѣду

⋮⋮⋮   No. 2119

>>2115
Но̆, я ужиткую видозме̂нену Максимовичо̂вку:
– ѣ → й/ь/е̂
— дз → ѕ
– дж → џ

⋮⋮⋮   No. 2124

>>2119
Typovyj kyrylko-rahuł.

⋮⋮⋮   No. 2128
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]