[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1578219907.397142-.png ( 7.65 KB , 520x389 )

⋮⋮⋮   No. 1884

Підкажіть, чи існує якась система транслітерації пикгаду і взагалі клінгонської українською?

⋮⋮⋮   No. 1889

>>1888
катЛо-ку-!

⋮⋮⋮   No. 1890

Проте ще треба спочатку обговорення спільноти, і згодом вже приймати

⋮⋮⋮   No. 1891

До речі, в сербів є літера њ, що є подібним до нашого нь[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]