[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1577087459.181317-.png ( 6.3 KB , 225x225 )

⋮⋮⋮   No. 1744

Значна частина звикла писати і читати Анґлську за Московським звичайом, бо гиншого і не знало, вочевидь, то особливо помітно за добрим словом shit, котре часто бува записують за Московським порядом як щіт, котре: не має гуку и, щ не шч, а запис ші читати йме ся за нормами Московської як шы.

Тут вимова на основі базової [0], при потребі можете потім підвлаштувати під потрібної говірки [1], де, наприклад, [ʌ] переважно стає як [ɐ], а отже то наше 100 % ненаголошений а.


МФА Буква Ключ Запис
ɑː ɑ́ PALM па́лм
ɒ а LOT лат
aɪ а(й~и) PRICE прайс
ɜːr е́ NURSE не́рс
ɛ е́ DRESS дре́с
æ е TRAP треп
ɪ и́ KIT ки́т
ə (и) COMMA ками
iː і́ FLEECE флі́с
i і HAPPY гепі
ɔː о́ THOUGHT цо́т
ʌ о STRUT строт
oʊ о(в~у) GOAT ґовт
uː у́ GOOSE ґу́с
u у fruition фру́йшин
ʊ у FOOT фут

h г ahead иге́д
ð д (ѕ) father фа́ѕи(р) // суто для розрізненя звуку
θ т (ц) math мец // суто для розрізненя звуку
v в have гев // Московська, наша близкіша до [w]
ŋ н(ь) sink, bang си́нк, бень

x х loch, ugh лaх, ox // для говірок і запозичень, де є такий звук


Наголоси тут просто для точнішої вимови, оскільки наголошена і ненаголошена голосна трохи різнять ся, крiм і. Гинші приголосні переважно співставні. Звуки џ і ѕ позначають відповідно дж і дз.

[0] https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet_chart_for_English_dialects

⋮⋮⋮   No. 1746 OP

File: 1577088192.800204-.png ( 36.05 KB , 670x682 )

Таблиця чомусь злїтає, тому зробю зобрагою.

⋮⋮⋮   No. 1747

Є неточності: в palm звук [л] не вимовляться, про передачу th як "ц" надто неточна. Краще вже як [ф]. Далі, ng можна таки як [нг], бо там носовий звук, а не м'яке Н.

⋮⋮⋮   No. 1750 OP

File: 1577098508.960031-.png ( 4.42 KB , 267x124 )

>>1747
> в palm звук [л] не вимовляться

Moя хиба, дякую.

> про передачу th як "ц" надто неточна

Про шчо і мове напис:
> суто для розрізненя звуку

Там поруч є основі звуки, наприклад для [θ] то /т/, як зазвичай ми і передаємо.

> ng можна таки як [нг], бо там носовий звук, а не м'яке Н

Носового не маємо, тому і мяке, котра найблизша і ставе ся лише в кінцях простих словах, котрого вони не мають, переважно записувати йме ся як просто н. А нг то не за вимовою, бо так нїхто не каже [0], хіба шчо н(ь)ґ. Додав способи вимов сюди про всяк[див зобрагу].


[0] https://en.wikipedia.org/wiki/-ing#Etymology_and_pronunciation

⋮⋮⋮   No. 1757

>θ т (ц) math мец
Дідько, то Юродивий — це Міцґол! Треба було раніше здогадатися.

⋮⋮⋮   No. 1758

kʌp — це, виходить, коп? Та ну, прутня якась.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]