[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1576947312.314436-.jpg ( 827.58 KB , 3090x2072 )

⋮⋮⋮   No. 1733

Адаптації інвективної лексики нитка.
В сучасному мережевому та позамережевому спілкуванні часто стало зустрічатися використання калькування матюків типу "піздєц" та невдалої адаптації типу "піхвець". З незрозумілих причин подібні варіації з'являються при наявності очевидного і найпростішого запозичення, яке звучить як "пиздець". Чи має шановне панство план протидії такому невігластву?

⋮⋮⋮   No. 1734

>>1733
Використовуй "дідько"[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]