[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/u/ - Українська мова

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1535925648.19887-.jpg ( 267.57 KB , 1920x1080 )

⋮⋮⋮   No. 154

Павуки заснували Київ.

А ще кажуть, що російська мова бідна на відтінки значень, кек.

⋮⋮⋮   No. 156

"Заснували" теж може вживатись як "обплутали павутинням".

⋮⋮⋮   No. 219

>>154
Обснували. Заснувати почати снувати могли хіба павутину.

⋮⋮⋮   No. 243

А добер̇т́-но оþем̇ пе̊к̂адү д̂я «нꜽч̇т́» і «обуч̇т́».

⋮⋮⋮   No. 244

>>243
Це що? Новий рівень латинкойобства?

⋮⋮⋮   No. 245

>>244
Де ти побачиў латин͑у?

⋮⋮⋮   No. 246

А як роφ̆̇अи̞ „оч͑̇“ ј „окулярү“?

⋮⋮⋮   No. 1948

>>1947
Тупе бидло, ти і в цей розділ залізло? Йди на свій бляцький смоктачик і не спам тут![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]