[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1622466398.136283-.jpg ( 146.26 KB , 640x411 )

⋮⋮⋮   No. 5157

Українська компанія Re-leaf починає продавати свою паперову продукцію з опалого листя в промислових масштаба.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2573524

⋮⋮⋮   No. 5158

О господи, хтось навчився робити картон з дерева! Сенсація!

⋮⋮⋮   No. 5162

>>5158
З листя, дебіч.

⋮⋮⋮   No. 5198

Фречка лох!

⋮⋮⋮   No. 5199

>>5162
З листя дерева, ніхуя собі! Це ж не целюлоза, це целюлоза з листя![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]