[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1622384058.578962-.png ( 2.59 MB , 1300x919 )

⋮⋮⋮   No. 5153

Ніхто не хочу стати мені it ментором?

Я буду вашим помічником, буду робити брудну роботу і т.д.

Знаю тільки основи

⋮⋮⋮   No. 5159


⋮⋮⋮   No. 5160

>>5153
Тобі батя сказав попроситись до когось ментором, аби потім хоч якусь роботу собі знайти, чи що?

⋮⋮⋮   No. 5161

>>5160
Майже

⋮⋮⋮   No. 5164

File: 1622586919.645678-.jpg ( 38.55 KB , 500x648 )

>>5153
Йди на реплейсач https://replace.org.ua/

⋮⋮⋮   No. 5165

>>5159
Слухай, я оте все скачав. Перейменував, змінив лого, фавікон. Що мені далі робити? Домен реєструвати так?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]