[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/t/ - Технології

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1621655611.13452-.png ( 52.53 KB , 200x200 )

⋮⋮⋮   No. 5130

безоси,
які ви знаєте україномовні канали/блоги/телеграм канали/тощо, що мали б відношення до технологій ? ( виключаючи огляди техніки і подібне )

хочу знайти для себе україномовні альтернативи distrotube, luke smith та інших осіб що мають відношення до фочанівського /g/

⋮⋮⋮   No. 5134

>>5130
> виключаючи огляди техніки
тут треба копати від плейюа, вони були тут першопроходами, а далі вже почалися різні пінгвінпро. Таке має навіть гуглитися.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]