[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1717860057.710683-.png ( 37.26 KB , 1007x232 )

⋮⋮⋮   No. 73775

⋮⋮⋮   No. 73776

>Підпишіть
Ти так кажеш наче електронний підпис отримати, це як дію чи резерв встановити..
Як його безкоштовно отримати, я так і не знайшов, окрім відкриття рахунку в ощаді. А набіса мені рахунок в ощаді??



[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]