[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1716930725.011779-.jpg ( 772.77 KB , 1080x2400 )

⋮⋮⋮   No. 73727

У москалів нова побєда

⋮⋮⋮   No. 73728

File: 1716957025.94929-.jpg ( 51.44 KB , 484x363 )

>>73727
У авторитарних диктаторів зуби зламаються боротись з владою вільного народу.

Президент України виконує повноваження до вступу на посаду нового глави держави - ЦВК (4.05.2024):
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3835580-prezident-ukraini-vikonue-povnovazenna-do-vstupu-na-posadu-novogo-glavi-derzavi-rozasnenna-cvk.html

"Принцип безперервності влади під час війни дослідили на круглому столі" (17.04.2024):
https://unba.org.ua/news/9043-princip-bezperervnosti-vladi-pid-chas-vijni-doslidili-na-kruglomu-stoli.html

"ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА" (2019):
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34832/1/188.pdf[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]