[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1713569195.204713-.jpg ( 45.69 KB , 340x340 )

⋮⋮⋮   No. 73396

Що скажете патріоти
https://youtu.be/5OfmjPHm-C8?si=V7vFaVc2Zp5DFzXn

⋮⋮⋮   No. 73397

Вам шашечкі ілі єхать?

⋮⋮⋮   No. 73398

File: 1713604877.021488-.JPG ( 132.56 KB , 1507x812 )

"НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ" (2017):
http://publications.chamber.ua/2017/Infrastructure/UDD/National_Transport_Strategy_2030.pdf

"Стратегія стійкої та розумної мобільності—європейський транспорт на шляху до майбутнього" (2020):
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-04/2021-mobility-strategy-and-action-plan.pdf

"НАШЕ БАЧЕННЯ

1. Мобільність і транспорт важливі для всіх нас.
Від щоденних поїздок на роботу, відвідин сім’ї та друзів, туризму, для належного функціонування глобальних ланцюгів постачання товарів у наших магазинах і для нашого промислового виробництва, мобільності є чинником нашого економічного та соціального життя.
Вільний рух людей і товарів через її внутрішні кордони є a фундаментальна свобода Європейського Союзу (ЄС) та його єдиний ринок.
Подорожі ЄС призвели до більшої згуртованості та зміцнення європейської ідентичності.
Друга за розміром сфера витрат європейських домогосподарств, транспортний сектор становить 5% європейського ВВП і надає безпосередньо близько 10 мільйонів працівників.

2. Хоча мобільність приносить багато переваг для користувачів, вона не обходиться без витрат для нашого суспільства.
До цих витрат слід додати викиди парникових газів, забруднення повітря, шум і забруднення води, а також аварії та дорожні аварії, затори, і втрата біорізноманіття—усе це впливає на наше здоров’я та добробут.
Минулих зусиль і політичних заходів ще немає достатньою мірою врахував ці витрати.
Викиди парникових газів у транспортному секторі з часом зросли, зараз становлять чверть від загальної кількості ЄС.

3. Безперечно, найсерйознішим завданням, яке стоїть перед транспортним сектором, є значне скорочення викидів і досягнення більшої стійкості.
Водночас ця трансформація відкриває великі можливості для кращої якості життя, а також для європейської промисловості в усіх ланцюжках створення вартості для модернізації, створення високоякісних робочих місць, розвитку нової продукції та послуг, зміцнення конкурентоспроможності та досягнення глобального лідерства, оскільки інші ринки рухаються швидко до мобільності з нульовими викидами.
З врахуванням високої частки загальних викидів парникових газів у ЄС, метою ЄС є щонайменше -55% скорочення викидів парникових газів до 2030 року та кліматичної нейтральності до 2050 року буде досягнуто лише запровадивши більш амбітну політику, щоб зменшити залежність транспорту від викопного палива без затримок і в синергії з нульовим зусиллям щодо забруднення.
Успіх Європейської зеленої угоди [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN] залежить від нашої здатності зробити транспортну систему в цілому стійкою.

4. Пандемія COVID-19 чітко продемонструвала, що захист функціонального єдиного ринку є життєво важливим для ЄС.
Криза показала суттєву роль транспорту та соціальні, медичні та економічні втрати через брак (суворе обмеження або навіть повне унеможливлення) вільного руху людей, товарів і послуг. Збереження ланцюгів постачання та скоординований європейський підхід до зв’язку та транспортної діяльності необхідні для подолання будь-якої кризи та посилення стратегічної автономії та стійкості ЄС.

5. Таким чином, забезпечення того, щоб наша транспортна система була дійсно стійкою до майбутніх криз, також має бути ключовою метою подальшої транспортної політики ЄС.
Завершення створення єдиного європейського транспортного простору передбачений Білою книгою 2011 року [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0144 , Комісія також оцінила https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0410&rid=3 та https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2020:411:FIN&rid=2], все ще залишається наріжним каменем європейської транспортної політики.
Сприяння згуртованості, зменшення регіональних відмінностей, а також покращення зв’язку та доступу до внутрішнього ринку для всіх регіонів, залишається стратегічно важливим для ЄС. Пандемія COVID-19 значно вплинула на мобільність. У контексті виходу з цієї серйозної кризи державна підтримка має допомогти мобільності «відновитися краще» та зробити стрибок на шляху до сталого та розумнішого майбутнього.

6. Екологічна мобільність має стати новою ліцензією для розвитку транспортного сектору.
Мобільність у Європі повинна ґрунтуватись на ефективній і взаємопов’язаній мультимодальній транспортній системі як для пасажирів, так і для вантажів, підсилених доступною високошвидкісною залізничною мережею, розгалуженою інфраструктурою підзарядки та дозаправлення для автомобілів з нульовим рівнем викидів [У цьому Повідомленні термін «транспортний засіб» відноситься, відповідно до даного контексту, до всіх типів транспортних засобів, включно з, серед іншого, автомобілями, вантажівками, автобусами, міжміськими автобусами, легкими транспортними засобами, потягами, літаками, кораблями, човнами, поромами тощо] та постачання відновлюваного та низьковуглецевого палива шляхом чистішої та активнішої мобільності в екологічно чистих умовах міст, які сприяють міцному здоров’ю та добробуту своїх громадян.

7. Цифровізація стане незамінним двигуном модернізації всієї системи, що робить його безперебійним і ефективнішим.
Європі також необхідно використовувати цифровізацію та автоматизацію для подальшого зростання рівня безпеки, захисту, надійності та комфорту, таким чином зберігати лідерство ЄС у транспортному обладнанні, розвивати виробництво та послуги, а також підвищувати нашу глобальну конкурентоспроможність за допомогою ефективної та стійкої ланцюгової логістики.

8. Ця еволюція не повинна залишати осторонь: надзвичайно важливо, щоб мобільність була можливою та доступною для всіх, те як сільські та віддалені регіони мають кращі зв’язки [Цей аспект буде додатково розглянуто в рамках Повідомлення Комісії щодо довгострокового бачення розвитку сільських районів у 2021 році.], доступні для осіб з обмеженими можливостями, а також те, які соціальні умови пропонує сектор [транспорту], можливість перекваліфікації надає привабливі робочі місця.
Європейська опора соціальних прав є європейським компасом, який потрібно створити, аби впевнитись, що екологічний і цифровий перехід є соціально чесним та справедливим.

9. Загалом ми повинні змінити наявну парадигму щодо поступової зміни до фундаментальної трансформації.
Таким чином, ця стратегія встановлює дорожню карту для виведення європейського транспорту на правильний шлях для стійкого, світлого та розумного майбутнього.
Щоб втілити наше бачення в реальність, він визначає 10 провідних напрямків із планом дій, який буде керувати нашою роботою в наступні роки.
Сценарії, що лежать в основі стратегії, загальні для тих, хто підтримує цільовий план кліматичних ініціатив до 2030 року [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0562], продемонструвати, що за належного рівня амбіцій, завдяки поєднанню політичних заходів, викладених тут, ця стратегія може забезпечити 90% скорочення викидів у транспортному секторі до 2050 року.
З урахуванням діагностики, представленої у супровідному Робочому документі персоналу [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52020SC0331], визначено різні етапи, щоб показати шлях європейської транспортної системи до досягнення наших цілей сталої, розумної та стійкої мобільності, що вказує на необхідні амбіції для нашої майбутньої політики, як-от:

До 2030 року:
• щонайменше 30 мільйонів автомобілів з нульовим рівнем викидів будуть працювати на європейських дорогах.
• 100 європейських міст будуть кліматично нейтральними.
• рух швидкісного залізничного транспорту збільшиться вдвічі.
• заплановані колективні поїздки на відстань менше ніж 500 км повинні бути вуглецево нейтральними в межах ЄС.
• автоматизована мобільність буде розгорнута у великих масштабах.
• судна з нульовим рівнем викидів будуть готові до виходу на ринок.

До 2035 року:
• великі літаки з нульовим рівнем викидів будуть готові до виходу на ринок.

До 2050 року:
• майже всі автомобілі, мікроавтобуси, автобуси, а також нові великовантажні автомобілі матимуть нульовий рівень викидів.
• вантажообіг залізничним транспортом збільшиться вдвічі.
• швидкісний залізничний рух збільшиться втричі.
• мультимодальна Транс’європейська транспортна мережа (TEN-T / ТЄТМ), обладнана для сталого та розумного транспорту
з високошвидкісним підключенням буде працювати для комплексної мережі."

⋮⋮⋮   No. 73405

>>73396

Тільки треба згадати, що Московія пограбувала вкладників у 1917 р. Імперії та у 1991 СРСР.

Московія пограбувала і Ріс. Імперію та згодом побудований СРСР. Там майно, золото, банківські вклади та інші багатства.

Якби Московія повернула все награбоване у захоплених республік, можна було б так само будувати і розвивати.

Московія не повернула вкрадені банківські вклади 1917 та 1991. Не повернула!

⋮⋮⋮   No. 73406

Точніше буде порівняння, якщо порівнювати Омськ і Донецьк.

Тому що столиці тягнуть на себе фінанси з таких міст, а такі міста будуть точніше передавати порівняння.

⋮⋮⋮   No. 73425

>>73396
Смішна нарізка. Відео з 2000 тисячних та 90-х.
А в коментарях ні одної розумної людини нема. Їбанати та і все.

⋮⋮⋮   No. 73426

>>73396
Бюджет Києва у 2024-у році 85,3 мільярда гривень.
Бюджет Мацкви у 2023-у році 3 трлн 747 млрд рублів.
От і всьо.

⋮⋮⋮   No. 73435

>>73396
Кого їбе?
В Масквє ні свобод, ні виборів, засилля мігрантів з Азії, їбанутий кгбіст при владі...жирна голова на худому тілі.
Частина рабсєян масквічєй відверто неравидять і радіють, коли там щось стається погане, а частина масквічєй в свою чергу дивляться на провінціалів як на гівно.
Заїбісь.
Зате вагони файні і станції вилизані.
Я довоєнний Київ ні на які Підарашки і навіть Маскву в житті б не поміняв. Тому йдіть нахуй кацапури

⋮⋮⋮   No. 73437

File: 1713893556.354565-.jpeg ( 362.73 KB , 750x742 )

>>73396
Муравейник. Один в один пригород Києва тіпа позняків, тільки чорніший. І рівень культури та освіченості приблизно як на позняках. І жінки там всі хвойди як на позняках. Почекайте, а ми точно не про позняки говоримо?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]