[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1700116638.974563-.jpg ( 948.77 KB , 3900x2187 )

⋮⋮⋮   No. 71307

Доброго ранку, безосібні! Яке ваша думка про РДК? Чи підтримуєте ви це добровольче військове формування?

⋮⋮⋮   No. 71308

>>71307
Наразі їх мало, вони в основному піаряться, але такий клюб "хароших русскіх" краще аніж нічого.

⋮⋮⋮   No. 71310


⋮⋮⋮   No. 71311 OP

>>71308
Вайт Рекс в одному з інтер'вю казав, що якщо вони перестануть піаритись, то про них усі швидко забудуть, а отже будуть менше записуватись нові добровольці, яких дійсно не дуже то й багато.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]