[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1697449377.996354-.jpg ( 54.54 KB , 645x730 )

⋮⋮⋮   No. 70543

Влада не хоче забороняти УПЦ МП.

⋮⋮⋮   No. 70544

File: 1697458770.621569-.jpeg ( 128.93 KB , 960x720 )

>>70543
Чурка з рф Поважний і мудрий член найкращої партії слуга народу не хоче заважати діяльності фсбешної агентури УПЦ МП.
Хмммм, чому ж так?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]