[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1695369580.976054-.jpg ( 155.93 KB , 1200x1200 )

⋮⋮⋮   No. 69910

Мільйонери тікають з BRICS.
Та й таке

⋮⋮⋮   No. 69939

>>69910
Це і хуйово і добре для нас.

⋮⋮⋮   No. 69972

>>69910
Це лише мільйонери, гроші в країнах контролює держава.

⋮⋮⋮   No. 69973

>>69939
балансовано

⋮⋮⋮   No. 69974

>>69939
Чому хуйово і добре?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]