[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1692374769.494836-.jpeg ( 205.29 KB , 958x1280 )

File: 1692374769.494836-2.jpeg ( 441.71 KB , 958x1280 )

⋮⋮⋮   No. 68852

Обрати майбутнє – обрати Гліба Покладія та Українську Технократичну Партію! Гліб Покладій – досвідчений лідер, який має візію сучасної України. Його команда готова впровадити інноваційні технології у всі сфери життя: економіку, освіту, охорону здоров'я. Голосуйте за прогрес, голосуйте за майбутнє – голосуйте за Гліба Покладія та Українську Технократичну Партію на виборах 2024!

⋮⋮⋮   No. 68853

>>68852
Яка зарплата?

⋮⋮⋮   No. 68857

>>68852
Флажок красівий намалювали - уже успіх (ні).

⋮⋮⋮   No. 68880

>>68852
Який же підорський прапор у цього Гліба Покладія, нехай йому щастить

⋮⋮⋮   No. 68882

>>68852
1. Що таке технократія?
2. Яке підґрунтя?
3. Які цілі?
4. Якого штибу проблеми розглядає технократія?
5. Які існують приклади розв'язання цих проблем?

⋮⋮⋮   No. 69661

Чому гомосексуаліста Положія побили в Чернівцях?

⋮⋮⋮   No. 69664

File: 1694291634.414747-.png ( 132.15 KB , 350x329 )


⋮⋮⋮   No. 69670

>>69664
ага, західняки саме такі. горна душна параша.

⋮⋮⋮   No. 69846

>>68852
Хлопи, найдіть собі по дівці, йобаний рот)

⋮⋮⋮   No. 69847

>>69846
Ви тільки почитайте http://www.ukrtp.org/2pro_sebe.html

⋮⋮⋮   No. 69851

File: 1695104700.811608-.jpg ( 3.81 KB , 173x165 )

File: 1695104700.811608-2.jpg ( 4.46 KB , 250x200 )

>>68852
Геть технократію! Голосуйте за Анархо-Примітивістичну Партію України! За вільне життя в печерах у колі природи! ЗА АНПРІМ!

⋮⋮⋮   No. 69885

File: 1695237151.99072-.JPG ( 81.1 KB , 789x736 )


⋮⋮⋮   No. 69888

File: 1695283983.400064-.jpg ( 81.25 KB , 400x402 )

>>69851
Коні гівно гребуть лопатой!
Нам гівно дороге!
Через прорізбь гівномету,
Я в степу шукаю гівно!
Копро-анархія гівно своє любить!
Копро-анархія не продасть!
Гівняним дощем гівно приголубить!
Копро-анархія - за нас![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]