[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1674772572.433273-.jpg ( 55.17 KB , 800x450 )

⋮⋮⋮   No. 64527

Всі як один, буквально під копірку. Чув одного - значить чув усіх. Таке враження, що це якесь стандартизоване ПО.

⋮⋮⋮   No. 64529

Анальний секс в якості кари це у них ще з совка пішло. Тюремна культура не могла не вплинути на суспільство, де сидів кожен п'ятий

⋮⋮⋮   No. 64532
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]