[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1669930474.618261-.jpg ( 53.36 KB , 800x450 )

⋮⋮⋮   No. 63433

Юлія Тимошенко

⋮⋮⋮   No. 63435 OP

>>63433
Цей тред мав бути у б, тому видаліть

⋮⋮⋮   No. 63437 OP

>>63436
Я кнопцю тиуяв а мені помилкалило 500, я ніц не зрозумівсі.

⋮⋮⋮   No. 63439 OP


⋮⋮⋮   No. 65902

>>63433
це не Юля...

⋮⋮⋮   No. 65924

File: 1681375861.901626-.png ( 9.56 KB , 456x131 )

>>63435
Бро зробив трід в /п й думає, що він не крінж. Там знизу є така кнопочка, "видалити" підписана.

⋮⋮⋮   No. 65927

>>65924
Той тред смішний був, не треба.
https://kropyva.ch/b/res/276234.html

⋮⋮⋮   No. 65930

>>63433
треба було лишити в тюрячці трід[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]