[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1666902691.321801-.jpg ( 275.11 KB , 1360x768 )

⋮⋮⋮   No. 62820

от я вважаю що Держава Україна має бути парламентською республікою, а не парламентсько-президентською. Доколє?

⋮⋮⋮   No. 62822

>>62820
Я вважаю в нас має бути хунта, на час війни принаймні.

⋮⋮⋮   No. 62824

File: 1666903862.842037-.png ( 470.4 KB , 673x582 )

File: 1666903862.842037-2.png ( 202.22 KB , 630x457 )

"... перехід до парламентської республіки неможливий без реальної партійної структуризації самого парламенту. В іншому разі демократія в Україні ще більше здасть свої позиції авторитаризму та олігархічній клановості."
https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-podrobyci/yakshcho-ne-vmity-obyraty

⋮⋮⋮   No. 62830 OP

якщо Україна не буде парламентською республікою то війна не скінчиться, миру не буде, руїна.

⋮⋮⋮   No. 62831 OP

перехід до парламентської республіки це і є демократизація

⋮⋮⋮   No. 62832 OP

Авторитари́зм (лат. autoritas — повна влада) — режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб. Роль представницьких органів влади зведено нанівець або занижено.

І от, якраз-таки перехід до парламентської республіки це і є влади роззосередження.

⋮⋮⋮   No. 62835 OP

Олігархі́я (грец. ὀλιγαρχία (oligarchía), від грец. ὀλίγος (olígos) «невеликий, малий», та грец. ἀρχός (archós) «начальник, керівник» — «влада небагатьох»)[1] — невелика група людей, що контролюють країну чи організацію[2]; правляча група представників фінансово-промислового капіталу, яка зосереджує у своїх руках основну владу і визначає внутрішню та зовнішню політику країни[3]; політичний режим, у якому влада (політична, економічна та ін.) належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб[4].

Ліворадикальні антикапіталістичні ідеології заборонені в Україні.
Але ніхто в Україні не забороняє лівакам які проти заробляння грошей і капіталу — ночувати в центрах реінтеграції, чи не так?

⋮⋮⋮   No. 62836 OP

Клан (шотл. гел. clann) — кельтська назва роду. Використовується у кельтських народів — ірландців, валійців, шотландців, бретонців, а також англомовній літературі для позначення роду або племені. В українській мові є запозиченням з російської через англійську та ірландську мови (ірл. clann, давньоірл. cland; «рослина», «пагінці», «нащадки»)[1].

На Барсумі люди вилуплюються з яєць і не знають своїх батьків.

⋮⋮⋮   No. 62870 OP

хай президента обирають депутати верховної і місцевих рад

⋮⋮⋮   No. 62881

>>62830
>якщо Україна не буде парламентською республікою то війна не скінчиться, миру не буде
Зміна Конституції під час війни неможлива і заборонена тією ж Конституцією. Тож ці розмови зараз не на часі.

⋮⋮⋮   No. 62892

Я вважаю, що Україну мають населяти люди, а не двуногі черви-підори.

⋮⋮⋮   No. 62905

>>62870
А депутатів обирає президент. Слухай, пиздуй в рашку, якось же вата знаходить способи туди звалити, ось і ти за ними давай.

⋮⋮⋮   No. 62936 OP

президент обирає губернаторів — обласних голів, а депутатів — виборці.

⋮⋮⋮   No. 62937

>>62936
Їдь. Просто їдь.

⋮⋮⋮   No. 62997 OP
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]