[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1664454759.874675-.jpg ( 278.94 KB , 1200x800 )

⋮⋮⋮   No. 62310

Експерти форуму, допоможіть знайти відповідь на питання.Як зараз потрапити до ЗСУ(18 років,придатний),сказали з 21 року.Можк є ще якісь варіанти??

⋮⋮⋮   No. 62311

>>62310
Дати магарич воєнкому[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]