[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1500985500499-0.jpg ( 34.89 KB , 500x375 )

⋮⋮⋮   No. 6122

Серце на косиночці, а в руках не ружа.
Тітка Юля Тимошенко подобається нам дуже.
Пов'язали стрічки, прапорцями помахали.
І батькам своїм суворо наказали:
Щоб майбутнє наше не скрутило в дулю
Тата, мами, дорослі - голосуй за Юлю!

⋮⋮⋮   No. 6123

>>6122
Де мій 2008?

⋮⋮⋮   No. 45310

Хто писав цю хійню?

⋮⋮⋮   No. 45311

>>45310
Точно не впевнний, пане Шерлоку, але підозрюю, що ОП.

⋮⋮⋮   No. 45770

File: 1610512561.470444-.jpg ( 41.62 KB , 960x720 )

>>6122
Краще

⋮⋮⋮   No. 45771

>>45770
Краще.

⋮⋮⋮   No. 45772

>>6122
Юля косу носить,
Піську голить досі.
Де мій 200-8?
Коли душив я гуся...[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]