[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1659305465.289528-.jpg ( 606.05 KB , 1434x3154 )

⋮⋮⋮   No. 60608

Суддівська мафія покриває про-російських навідників. Знайте імена і обличчя цих паразитів суспільства

⋮⋮⋮   No. 60609

>>60608
Ніколи такого не було і от знов.

⋮⋮⋮   No. 60611

File: 1659310299.452088-.png ( 867.03 KB , 1057x526 )


⋮⋮⋮   No. 60613

>>60608
> Знайте імена і обличчя цих паразитів суспільства
ну і? Буду я їх знати, далі то що?
В ОП, і у верхах взагалі кроти сидять, і нічого не робиться... Єрмачок, Баканов (вже ні, але суті не міняє), Татаров, та купа інших. І це не судді якісь там задрипані, це люди які реально керують або мають великий вплив на державу. Так що похуй на цю шлюху із поста (хоча пиздака їй розірвати не помішало б).

⋮⋮⋮   No. 62092 OP

Тепер блядота ще й втікла

https://youtu.be/Me-vYJTlzCY[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]