[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1628773160.94024-.png ( 913.22 KB , 799x548 )

⋮⋮⋮   No. 52714

Яка позиція кропивача по гуцулам?

⋮⋮⋮   No. 52715

>>52714
>>52714
Якщо гуцули воюють з русинами то похуй. Якщо залупаються на наддніпрянців, то пизда і гуцулам, і русинам.

⋮⋮⋮   No. 52716

>>52715
Тебе тільки що помацав кацап фсбшник. Ну що, сподобалося?

⋮⋮⋮   No. 52717

File: 1628776099.883208-.png ( 101.14 KB , 188x268 )

>>52714
Мессіонрська[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]