[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1618142108.047656-.png ( 1.86 MB , 1180x730 )

⋮⋮⋮   No. 49456

Чому Порох перестав відвідувати різні місця? Чому не їздить на фронт?

Чи бачите ви взагалі реванш Пороха як президента країни?

⋮⋮⋮   No. 49458

>>49456
Зеленський сам став Порохом, тому Порох більше непотрібен.

⋮⋮⋮   No. 49460

>>49456
А як же його останній візит до твоєї матусі, ОП?

⋮⋮⋮   No. 49466

>>49456
ТВАРИНКУ зачохлили. Відмучилась.

⋮⋮⋮   No. 49504

>>49456
нитка одного зебіла



[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]