[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/p/ - Політика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1605470698.765216-.jpg ( 185.03 KB , 1000x810 )

⋮⋮⋮   No. 44629

⋮⋮⋮   No. 44630

File: 1605481211.274967-.jpg ( 36.31 KB , 715x400 )

>>44629
Ну так, непогано виглядає.

⋮⋮⋮   No. 44631

File: 1605489593.85307-.jpg ( 275.17 KB , 841x1498 )

>>44630
А луту-то стільки!

⋮⋮⋮   No. 44683

File: 1605610764.206408-.jpg ( 74.25 KB , 640x392 )

>>44631
Ці римські буржуї вже зажерлися у своїх палацах. Риму потрібен комунізм, риму потрібна соціалізація, отнять і подєліть.

⋮⋮⋮   No. 44684

>>44683
Ну, насправді на момент падіння в 410-х та 450-х роках Рим не був вже резиденцією імператорів. Тодішня столиця - Равенна, з навколишніми болотами, змогла уберегтися від варваристичних луттерів.

⋮⋮⋮   No. 44685

>>44684
Рим все одно був найбільшим містом Римської імперії, та і світу напевно, і патриціїв там було багато.

⋮⋮⋮   No. 44687

>>44685
На той момент він все ж втрачав позиції і без варварського втручання. Александрія, Антіохія і Константинопіль звісно тягнули на себе економічні і соціальні центрування. Так, звісно, сакрально-культурним центром Рим залишався, і його подвійне взяття варварами для сучасників було шоком, але вони не сприймали це як закінчення Римської Імперії.

⋮⋮⋮   No. 44701 OP

>>44685
В 450х роках населення Риму й Константинополя було приблизно однаковим, проте друге місто мало значно більш важливий політичний статус. Але "Стара Стоиця" все щє залишалася символічним "сердцем" держави, і обидва розорення Aeterna Urbs варварми стали справжнім ударом для сучасників. В той час велику популярність набрала ідея про близький Кінець Світу. Хоча справжній кінець Імперії настане аж через 200 років, лише після арабської навали у 630х-640х.
*так, я знаю про таку річ, як "Середньовічна Візантія", проте об'єктивно кажучи, за всіма ознаками це вже зовсім інша країна, не дивлячись навіть на пряму спадковість зі старим Римом



[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]