[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/m/ - Музика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1689429216.067486-.jpg ( 3.68 MB , 1781x4325 )

⋮⋮⋮   No. 9815

всі ви мабуть чули про /mu essentials створений анонімусами з форчану. Чи є такий аналог у кропивача з українською та й не тільки музикою?

⋮⋮⋮   No. 9816 OP


⋮⋮⋮   No. 9817 OP


⋮⋮⋮   No. 9818 OP


⋮⋮⋮   No. 9819 OP

бобампаю своїми улюбленими україномовними піснями
https://youtu.be/OefQ-Pr-YH8

⋮⋮⋮   No. 9820 OP


⋮⋮⋮   No. 9821 OP


⋮⋮⋮   No. 9822 OP


⋮⋮⋮   No. 9823 OP


⋮⋮⋮   No. 9824 OP


⋮⋮⋮   No. 9825 OP


⋮⋮⋮   No. 9826 OP


⋮⋮⋮   No. 9827 OP


⋮⋮⋮   No. 9828 OP


⋮⋮⋮   No. 9829 OP


⋮⋮⋮   No. 9830 OP


⋮⋮⋮   No. 9831 OP


⋮⋮⋮   No. 9832 OP


⋮⋮⋮   No. 9833 OP


⋮⋮⋮   No. 9834 OP


⋮⋮⋮   No. 9835 OP


⋮⋮⋮   No. 10611

File: 1697061058.980569-.jpg ( 3.89 MB , 6000x6667 )

File: 1697061058.980569-2.jpg ( 3.73 MB , 6000x6667 )

>>9815
>Чи є такий аналог у кропивача з українською
Звичайно![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]