[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/m/ - Музика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1592376754.36767-.jpg ( 245.89 KB , 1021x1024 )

⋮⋮⋮   No. 4059

Поясніть чого ця музико-пікча вважається кумедною?

⋮⋮⋮   No. 4060

File: 1592381532.900647-.png ( 1.75 MB , 1136x852 )

File: 1592381532.900647-2.png ( 357.21 KB , 600x441 )

File: 1592381532.900647-3.png ( 144.6 KB , 1200x1168 )

>>4059
Окрім дещо стереотипової зовнішності слухачів, можна зазначити, що темп та тональність, глибина та мелодійність, гучність інтонацій і змісти текстів (або їх відсутність) різних жанрів певно впливають на настрій, характер дій, ритм життя, вибір і світосприйняття слухачів та самих музикантів.
Музика є частиною оточення, що безумовно викликає емоції та думки, тим самим формує свідомість.
Іронія полягає саме у контрастній різниці впливів музики різних жанрів на людей з різними схильностями, вміннями та уявленнями.
Крім того, система музичних жанрів давно застаріла, відповідно до цієї статті:
https://theconversation.com/musical-genres-are-out-of-date-but-this-new-system-explains-why-you-might-like-both-jazz-and-hip-hop-63539

⋮⋮⋮   No. 4065 OP

>>4060
Дякую.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]