[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/m/ - Музика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1588506799.33483-.jpg ( 1.06 MB , 2559x1239 )

⋮⋮⋮   No. 3815

Кропивчани, які ваші улюбені айдоли?

⋮⋮⋮   No. 3816

File: 1588507686.99054-.png ( 1.15 MB , 914x1280 )


⋮⋮⋮   No. 3918


⋮⋮⋮   No. 3919

А хто ваш улюблений айдол?

⋮⋮⋮   No. 3942

File: 1590782234.309894-.png ( 576.78 KB , 926x1280 )


⋮⋮⋮   No. 3943

File: 1590790117.26008-.png ( 231.47 KB , 759x455 )

>>3815
> айдоли
Шчьо?

⋮⋮⋮   No. 3944

>>3943
Люди, які співають і танцюють, а їхні піар-агенції роблять їм ідеальні образи
>>3942
Хороший вибір

⋮⋮⋮   No. 3959

>>3944
Що, блядь, хороший вибір? Фанатіти від айдолів - усе одно, що підтримувати секс-трафік![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]